Lịch Kích Hoa Tết

LỊCH KÍCH HOA TẾT (mọi người có thể tham khảo)
1. Hoàng thảo:
– Thời gian nở: 50 ngày
– Thời gian kích: 10-15/11 (âm lịch)
2. Kiều:
-Thời gian nở: 45 ngày
– Thời gian kích: 10-15/11 (âm lịch)
3. Báo hỷ:
– Thời gian nở: 40-45 ngày
– Thời gian kích: 10-15/11 (âm lịch)
4. Sơn Thủy tiên, hoàng lạp:
– Thời gian nở: 30-35 ngày
– Thời gian kích: 25-30/11 (âm lịch)
5. Dendro:
– Thời gian nở: 65-70 ngày
– Thời gian kích: 25-30/10 (âm lịch)
6. Phi điệp (giả hạc)
– Thời gian nở: 65-70 ngày
– Thời gian kích: 15-20/10(âm lịch)
7. Vũ nữ
– Thời gian nở: 75 ngày
– Thời gian kích: 5-15/10 (âm lịch) (ngưng phun nước 10 ngày)
8. Mokara:
– Thời gian nở: 2-3 tháng (loại hoa ngắn: 2.5 tháng)
– Đầu tháng 10(âm lịch)
9. Catleya
– Thời gian nở: 4-5 tháng kể từ khi mắt ngủ nứt
– Thời gian kích: đầu tháng 8(âm lịch) hoặc khi chồi thứ 3, 4 lên được 2-3 cm
10. Ngọc điểm (đai trâu, nghinh xuân):
– Thời gian nở: 90-120 ngày (miền bắc khoảng 120 ngày)
– Thời gian kích: tháng 9 (âm lịch)
11. Hồ điệp
– Thời gian nở: 2 tháng từ khi nhú nụ
– Thời gian kích: cuối tháng 8-đầu tháng 9 (âm lịch).
(tất nhiên cũng vẫn phụ thuộc vào thời tiết và vùng miền nữa ạ)

One Response

Leave a Reply