CÁCH PHÂN BIỆT VÀ NHẬN BIẾT CÁC DÒNG LAN KIẾM

Xét thấy nhiều Anh Chi đang muốn chơi và muốn sưu tầm lan Kiếm (Địa Lan) nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, cũng như chưa biết cách phân biệt và nhận biết như thế nào, hôm nay vô tình abclam.com thấy bài chia sẽ cách nhận biết các dòng lan Kiếm của Anh Hoàng Trung Nguyên. Nên chia sẽ lại cho các anh chị mới chơi loại lan này sau đây là bài chia sẽ của Anh.

Khái niệm Alba, Semi, gần Semi, Splash và mắm trên kiếm có khi nhiều anh chị còn mơ hồ. Nhân tiện nhà em được mùa kiếm, may mắn sao nở đủ các loại.

Cách Phân Biệt Các Dòng Lan Kiếm

Với kiến thức của em học hỏi được nay em viết bài hướng dẫn giúp mọi người hiểu và phân biệt được thế nào là Alba, Semi, gần Semi, Splash và mắm trên kiếm.

Dưới đây là quan điểm riêng của em, xin anh chị vui lòng góp ý thêm cho mọi người cùng hiểu.

– Đầu tiên là nhận biết sơ các bộ phận của bông kiếm, gồm có: Cánh đài trên, 02 cánh vai, 02 cánh đài dưới, mũi và lưỡi.

1. Alba:

Kiếm Alba

– Cánh hoa màu trắng hoặc vàng, cánh sạch.

– Lưỡi cũng có màu trắng, vàng, trắng có một chút vàng hoặc ngược lại.

– Mũi: Màu vàng.

2. Semi:

Kiếm semi

– Cánh hoa màu trắng hoặc vàng, cánh có thể không sạch.

– Lưỡi có thể là đỏ, hồng, vàng chiếm hơn phân nửa.

– Mũi: Màu vàng.

3. Gần Semi:

Gần semi

– Cánh hoa màu trắng hoặc vàng, cánh có thể không sạch.

– Lưỡi có thể là đỏ, hồng, vàng nhưng ở dạng chấm hoặc chiếm phần ít.

– Mũi: Màu vàng.

4. Splash:

Splash

– Cánh hoa màu trắng hoặc vàng, cánh không sạch, có những đường sẫm màu trên cánh, thường gọi là chớp .

– Lưỡi chủ yếu là màu trắng nhưng thực tế là màu gì cũng được có pha một chút màu nhưng rất ít ở đầu lưỡi.

– Mũi: Màu vàng và đỏ.

5. Mắm:

Mắm

– Cánh hoa màu thường màu vàng và đỏ (nhìn như màu nước mắm), cánh không sạch, có những đường sẫm màu trên cánh, thường gọi là chớp.

– Lưỡi có màu đỏ nhưng có chút trắng bên trong hoặc viền bên ngoài. Đôi khi thì có cả hai.

– Mũi: Màu vàng và đỏ.

One Response

Leave a Reply